måndag 14 november 2011

Lucindas hemlighet - Holly Black +++

Varför vill paddtrollen så gärna ha Arthur Spiderwicks fälthandbok? Syskonen Grace bestämmer sig för att uppsöka tant Lucinda - Arthur Spiderwicks dotter - för att få svar på sina frågor. Lucinda är inspärrad på en vårdinrättning och alla tror att hon är tokig men en gång i tiden har även hon bott i kråkslottet.

Så försvinner fälthandboken och den som tagit den lämnar bara en gulnad lapp efter sig.

Inga kommentarer: